• 15/10/2020 05:00:40 | 6 lượt xem

Đại biểu Tây Ninh giúp đỡ đồng bào miền Trung

Tại phiên trù bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã phát động các đại biểu tham dự đóng góp kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng do lũ lụt.

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, bước vào phiên trù bị. Phiên làm việc có sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 37.000 đảng viên của 13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Tây Ninh.

Bước vào phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã phát động đại biểu tham dự đóng góp kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng do lũ lụt.

Các đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Báo Tây Ninh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI thực hiện theo phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, cho biết dù là phiên trù bị, phiên làm việc này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị các đại biểu đoàn kết, phát huy tinh thần, trách nhiệm, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vị bí thư mong muốn toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy tiềm năng, lợi thế truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tạo đột phá về kinh tế - xã hội, đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

BACK TO TOP