• 30/08/2016 15:10:15 | 24660 lượt xem

Quà mừng em đến trường đã đến tận tay các con tại 3 bản nghèo Trường Sơn

Quà mừng em đến trường đã đến tận tay các con tại 3 bản nghèo (bản Chân Trôộng, Bản Đã Chát; bản Sơn Long) xã Trường Sơn xa lắc cao vút trong niềm vui của những tình nguyện viên và mạnh thường quân.

Chúng tôi, những người con Quảng Bình hân hoan trân trọng tiếp nhận quà từ thiện của mọi tấm lòng vàng khắp nơi về đây để cùng chung tay giúp đỡ những cảnh nghèo khó. Cổ vũ động viên đồng bào đi lên thoát nghèo và xây dựng thêm ấm no hạnh phúc.

Các bài viết khác

BACK TO TOP