• Quỹ BTTEVN là Quỹ của Nhà nước, đã hoạt động có hiệu quả trong suốt thời gian từ khi thành lập đến nay. Hệ thống Quỹ BTTE đã vận động được gần 5.000 tỷ đồng giúp đỡ cho gần 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được hưởng lợi thông qua các chương trình, dự án của Quỹ
  • 1- Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ: Bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; 2- Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 3- Ủy viên thường trực: Bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và xã hội có chức năng vận động các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để góp phần thực hiện mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
  • Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) là Quỹ duy nhất của nhà nước thành lập theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (05/4/1992) để huy động nguồn lực trong nước và quốc tế hỗ trợ thực hiện các mục tiêu vì trẻ em của Chính phủ Việt Nam – Thực hiện Quyền trẻ em theo Công ước Quyền trẻ em mà Việt Nam đã ký và phê chuẩn (1990)

BACK TO TOP