• 14/09/2016 19:39:23 | 23683 lượt xem

Cơ cấu tổ chức Hội đồng bảo trợ - Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Hội đồng bảo trợ - Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Thường trực Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN gồm 3 thành viên:

1- Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ: Bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
2- Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
3- Ủy viên thường trực: Bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 Hội đồng bảo trợ gồm 15 thành viên:

1- Ông Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam
2- Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3- Ông Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam
4- Bà Trần Thị Hà - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung Ương
5- Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính
6- Ông Hà Kim Ngọc - Thứ trưởng Bô ngoại giao
7- Bà Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế
8- Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT tập đoàn xăng dầu Việt Nam
9- Ông Lê Minh Hồng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam
10- Ông Nguyễn Danh Lương - Phó tổng giám đốc Ngân hàng ngoại thương VN
11- Ông Cao Minh Sơn- Chủ tịch HĐQT Công ty tài chính Đất Việt
12- Bà Vũ Anh Đào- Nguyên Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
13- Ông Chu Quang Cường - Nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
14- Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (Imex Pan)
15- Ông Hoàng Văn Tiến-Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam-Thư ký Hội đồng

Các bài viết khác

BACK TO TOP