• 14/09/2016 20:08:52 | 5742 lượt xem

DANH SÁCH TRẺ EM TỈNH TUYÊN QUANG NHẬN XE ĐẠO DO BẢO VIỆT NHÂN THỌ TÀI TRỢ NĂM 2016

DANH SÁCH TRẺ EM TỈNH TUYÊN QUANG NHẬN XE ĐẠO DO BẢO VIỆT NHÂN THỌ TÀI TRỢ NĂM 2016

Cập nhật: 04/07/2016 - 10:10

 

 

STT

Tên trẻ em

Năm sinh

Giới tính

Hoàn cảnh gia đình

1

Lý Thị Thảo

6/2/2006

Nữ

Hộ nghèo

2

Trần Thị Vui

19/9/2003

Nữ

Hộ nghèo

3

Nguyễn Thúy Hằng

23/01/2006

Nữ

Hộ Cận nghèo

4

Lê Thiên Canh

2006

Nam

Hộ nghèo thôn 135

5

Mã Tiến Văn

2004

Nam

Hộ nghèo thôn 135

6

Hoàng Thị Quế

2006

Nữ

Hộ nghèo

7

Hứa Thu Thảo

2004

Nữ

Hộ nghèo

8

Đặng Thị Phương Huyền

4/3/2006

Nữ

Hộ nghèo

9

Triệu Thị Hoa

17/6/2006

Nữ

Hộ nghèo

10

Thèn Thị Chúc

20/02/2002

Nữ

Hộ nghèo, thôn 135

11

Lý Thu Hương

27/12/2003

Nữ

Hộ nghèo thôn 135

12

Chu Thị Lan

3/18/2004

Nữ

Hộ nghèo

13

Hoàng Văn Quân

12/10/2000

Nam

Hộ nghèo

14

Sùng A Nhà

20/5/2006

Nam

Hộ nghèo

15

Hứa Hoàng Nam

16/10/2004

Nam

Hộ nghèo

16

Đinh Thị Thanh Thảo

26/10/2005

Nữ

Hộ nghèo

17

Vi Thị Đào

24/6/2004

Nữ

Hộ nghèo

18

Bàn Thị Thanh Huyền

9/4/2003

Nữ

Bố mẹ bỏ nhau, hộ nghèo

19

Triệu Văn Chuyền

2/1/2004

Nam

Bố mất sớm, hộ nghèo

20

Lý Văn Tuấn

29/7/2005

Nam

Hộ nghèo

21

Hoàng Thị Thơm

26/3/2004

Nữ

Hộ nghèo

22

Lê Thị Thu Huyền

28/10/2004

Nữ

Hộ nghèo

23

Hồ Phương Linh

17/4/2004

Nữ

Hộ nghèo

24

Tráng Thị Hảo

25/12/2005

Nữ

Hộ nghèo

25

Thèn Văn Thao

28/5/2006

Nam

Hộ nghèo

26

Nguyễn Thị Hằng

10/7/2003

Nữ

Cận nghèo

27

Nguyễn Hồ Khánh Vy

17/5/2002

Nữ

Cận nghèo

28

Lý Thị Oanh

14/3/2002

Nữ

Hộ nghèo

29

Hà Ngọc Chiến

8/11/2005

Nam

Hộ nghèo

30

Trần Thị Hồng Đan

13/2/2003

Nữ

Hộ nghèo

31

Đoàn Quang Trung

9/2/2004

Nam

Cận nghèo

32

Lưu Thùy Mai

2/10/2006

Nữ

Hộ nghèo

33

Lý Thị Thu Trà

25/9/2003

Nữ

Hộ nghèo

34

Mai Yến Anh

11/6/2003

Nữ

Cận nghèo

35

Nguyễn Thủy Tiên

14/8/2004

Nữ

Hộ nghèo

36

Nguyễn Minh Đức

10/12/2003

Nam

Hoàn cảnh khó khăn

37

Lương Thị Thúy

24/4/2001

Nữ

Hộ nghèo

38

Vũ Đăng Dương

22/3/2003

Nam

Hoàn cảnh khó khăn

39

Đinh Phương Huyền

15/4/2006

Nữ

Hoàn cảnh khó khăn

40

Lý Thị Linh

6/10/2004

Nữ

Cận nghèo

41

Trần Bích Phương

9/9/2002

Nữ

Hoàn cảnh khó khăn

42

Bùi Thị Phương Anh

3/1/2005

Nữ

Cận nghèo

43

Trần Khánh Ly

10/1/2003

Nữ

Cận nghèo

44

Hoàng Lực Hữu Thắng

27/12/2004

Nam

Hoàn cảnh khó khăn

45

Đỗ Thị Hồng Nhung

1/12/2005

Nữ

Cận nghèo

46

Bùi Thị Thùy Dương

30/4/2001

Nữ

Hộ nghèo

47

Đỗ Thị Huyền Trang

13/10/2004

Nữ

Hộ nghèo

48

Đỗ Phương Linh

27/8/2005

Nữ

Hoàn cảnh khó khăn

49

Vũ Văn Tuấn

23/4/2001

Nam

Mồ côi bố mẹ

50

Lê Kim Yến

2/10/2000

Nữ

Cận nghèo

 

Các bài viết khác

BACK TO TOP