• 28/11/2016 09:48:22 | 4598 lượt xem

Danh sách Mạnh thường quân Nhân ái trao tặng bò lợn và học bổng, sách vở Quảng Bình mến yêu lần 2 - 26/11-30/11/2016

Danh sách Mạnh thường quân Nhân ái trao tặng bò lợn và học bổng, sách vỡ Quảng Bình mến yêu lần 2 - 26/11-30/11/2016
1. Em Tram Nguyen: 1.000.000đ
2. Anh Tiến Rèm Tiến Mùi : 3.000.000đ
3. Nhóm bạn em Trang Ho: 3.000.000đ
4. Gia đình cháu Linh chị Canary: 30.000.000đ
5. Chị Thuy Ha Nguyen: 500.000đ
6.Chị Lan Hương Triệu: 3.000.000đ
7. Em Sau Sau Rieng: 3.000.000đ
8. Em Van Nguyen: 100 tập vở
9. Anh Tâm Tâm Đinh Hồng: 1.000.000đ
10. Em Huong Dinh: 100 tập vở và bút
11. Anh Linh Xe Đạp Linh Hà: 100 tập vở
12. Em Hà Ngọc Anh: 100 cái bút và 100 quyên vở
13. Chị Thái Huyền ABB - 500.000đ
14. Chị Sen Le và Cô Xuân Định chị Hiền Lương tặng áo quần cũ
15. Cháu Hải con mẹ Xuân: 50 quyển vở
16. Anh Sỹ Vingroup:500.000đ
17. Em Quyền Bình Lê: 200,000đ
18. Tú Anh Bạn của Minh France:200.000đ
19. Duong Bá Anh: 100.000đ (tiền mặt)
20. Cháu Lê Huy Hoàng: Tặng 20 bút
21. Mạnh Sofitel bạn cũ: 200.000đ
22. Chị Thu Hương Nguyen: 100 quyển vở
23. Anh Khả Chị Bình - Trần Duy Hưng: 200.000đ
24. Le Bich Thu: 100.000đ mua tập vở
25. Tuấn Anh Bds Novaland: 300.000đ
26. Chị Thuỷ Berlin: 1.000.000đ
27. Anh Hồ Tài Bạn Dương Kpmg: 200.000đ mua vở
......
Xin cập nhật sau

Các bài viết khác

BACK TO TOP