Sứ mệnh cao đẹp của CLB Thiện Nguyện Xanh - Từ thiện Xanh

Với mục tiêu họat động tất cả vì người nghèo, Hội Từ thiện Xanh vững tin xây dựng những chiếc cầu nối giữa hai bờ yêu thương: các mạnh thường quân, các nhà hão tâm có tấm lòng nhân ái…

Quy tắc ửng xử nhân văn của CLB Thiện nguyện Xanh

Tất cả thông tin về hoạt động của Quỹ cần được đưa hết lên trang web của Quỹ. Chúng ta không được phép và cũng không cần thiết cất giấu thông tin. Minh bạch tài chính là yêu cầu hàng…

Dự thảo sơ bộ điều lệ hoạt động của Từ Thiện Xanh

Từ Thiện Xanh là một tổ chức quần chúng bao gồm mọi thành viên có lòng nhân ái, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam nữ, địa vị xã hội, tự nguyện đóng góp công sức, trí tuệ, tiền…

Lịch sự ra đời Từ thiện Xanh, Tiền thân của Thiện Nguyện Xanh

Ngày 10/10/2011, chúng tôi gồm bạn bè thân hữu, các cán bộ nhân viên của Công ty Du Lịch Xanh, các doanh nhân trẻ có cùng tâm niệm làm từ thiện đã kết nối lại, tình nguyện đi vận động…

Hướng dẫn đóng góp Quỹ Từ thiện Xanh của Thiện Nguyện Xanh

Cảm ơn các nhà hảo tâm nhân ái đã đồng hành cùng Quỹ từ thiện Xanh vì người nghèo trong thời gian qua. CLB Thiện Nguyện Xanh xin lưu ý đến các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài…

BACK TO TOP