• 24/03/2016 23:57:43 | 44868 lượt xem

Mẫu đăng ký tham gia CLB Thiện Nguyện Xanh

PHIẾU ĐĂNG KÝ
GIA NHẬP CLB THIỆN NGUYỆN XANH - TÌNH NGUYỆN XANH

Kính thưa quý ân nhân và đồng hương!

Những tài trợ của bạn đều được dùng để giúp cho những vị cao niên, người nghèo khổ, khuyết tật, vô gia cư, và những em nhỏ mồ côi tại vùng sâu vùng xa. Xin chân thành tri ân tấm lòng của quý ân nhân đã thương tưởng đến những cảnh đời bất hạnh và mở rộng vòng tay đóng góp giúp đỡ. Kính chúc quý ân nhân và đồng hương thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường, sở cầu như nguyện. Xin hãy cùng đồng hành với CLB Thiện nguyện Xanh & Quỹ từ thiện Xanh tham gia đăng ký tình nguyện viên mới theo mẫu như sau:

Họ và tên:
Ngày sinh:
Nguyên quán:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND (Passport):
Nghề nghiệp:
Nơi làm việc:
Điện thoại:
Địa chỉ email:
Tự giới thiệu:
Tham gia ứng cử:
Ban chủ nhiệm
Ban chuyên đề
Nhận thông tin qua:
Email
Điện thoại
   
Cá nhân tôi nhận thấy tâm đắc với tiêu chí và nguyên tắc họat động của CLB Thiện nguyện Xanh, và thật sự tự nguyện muốn trở thành Thành Viên Chính Thức của CLB. Tôi xin bảo đảm sẽ tuân thủ theo các quy chế của CLB và làm tròn nghĩa vụ Hội Viên.
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

* Lưu ý quan trọng: Sau khi điền xong form mẫu đăng ký này, xin vui lòng copy gửi về email: tuthienxanh@gmail.com hoặc gọi 012475 33333

 

BACK TO TOP