• 27/11/2013 20:02:13 | 1322 lượt xem

Ngày mai trời lại sáng

" Bài hát tuyệt vời, như một lời thủ thỉ, tâm tình làm lòng ta vững bước hơn trong cuộc sống vốn đầy rẫy thử thách này."
Dù bạn là ai, dù bạn gặp khó khăn gì -  hãy luôn giữ trong tim nhiệt huyết và tấm lòng. Vì bạn và chúng tôi biết: " Ngày mai trời lại sáng"....
Bạn không đơn độc, bạn không một mình. Cố gắng lên bạn nhé!

BACK TO TOP