• 18/12/2013 10:53:59 | 45663 lượt xem

Hội từ thiện Xanh

NGÀY HỘI TỪ THIỆN XANH

Ngày hội từ thiện Xanh - Một chương trình quyên góp từ thiện bảo vệ môi trường của Hội từ thiện Xanh cùng hưởng ứng kêu gọi cộng đồng tham gia. Chương trình còn có các hoạt động vui chơi lành mạnh về nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của chúng ta

BACK TO TOP