• 27/11/2013 05:32:31 | 1063 lượt xem

Người trẻ Việt với tấm lòng ấm giữa giá rét Thủ Đô

Nhóm tình nguyện của các bạn mang những phần ăn nhỏ giúp đỡ cho những người vô gia cư trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tiết trời lạnh giá.

BACK TO TOP