• 17/09/2016 17:02:16 | 33468 lượt xem

Danh sách bệnh tim bẩm sinh đề xuất chương trình "Trái tim cho em" tài chợ

Danh sách bệnh tim bẩm sinh đề xuất chương trình "Trái tim cho em" tài chợ

Ghi chú: Danh mục này đã được chuẩn hóa theo “Danh mục kỹ thuật” của Bộ y tế. Không bao gồm các Bệnh quá nặng, Phẫu thuật quá phức tạp – có nguy cơ rủi ro cao và tiên lượng sau mổ dè dặt (ngoài tiêu chí của chương trình)

STT DANH MỤC BỆNH
1 Apso (1,2,3,4)
2 Ebstein AB (type 1,2,3)
3 Thất phải 2 đường ra
4 Đảo gốc động mạch (TGV)
5 Thông sàn nhĩ thất thể trung gian (bán phần, toàn phần)
6 Thân Chung Động Mạch type 1,2,3
7 Hở van (Thay Van)
8 Kênh Nhĩ Thất (AVSD hoặc CAV) toàn phần hoặc bán phần
9 Hẹp eo động mạch chủ (Can thiệp)
10 Hẹp Van động mạch phổi (PS hoặc SP)
11 Còn ống động mạch (CODM) hay tồn tại ống động mạch (PDA hoặc PCA)
12 Tứ chứng Fallot (TF4)
13 Thông liên thất (LTL hoặc CIV)
14 Thông liên nhĩ (ASD hoặc CIA) không tím
 

Các bài viết khác

BACK TO TOP