• 27/11/2013 15:57:15 | 1889 lượt xem

Chính sách với những người bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

Về những ý kiến này, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hải Chuyền giải trình: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh, không còn giấy tờ. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành trong tháng 11 năm 2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn khám, giám định đối với người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin.

Bộ trưởng Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến bổ sung thêm: Việc xác định bệnh tật đối với người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin là một công việc khó khăn và đòi hỏi phải có thời gian vì ngoài biểu hiện bệnh lý còn liên quan đến xác định được vùng ảnh hưởng dioxin; hàm lượng, nồng độ phơi nhiễm dioxin… Để đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của bệnh nhân sớm được hưởng chính sách, chế độ của Nhà nước, Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng khoa học thẩm định và tạm thời ban hành danh mục các bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin gồm 17 loại b

BACK TO TOP